Værstasjon på Frikvarteret, Ådneram

Innhenter data.

Værstasjon på Ådneram i Sirdal kommune. Et samarbeid mellom Ådneram skitrekk, Stavanger Aftenblad og Frikvarteret. Driftsproblemer meldes post@frikvarteret.no